Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzhledem k tomu, že se internetem stále dokola vyptává "co dělat, když ...", rozhodla jsem Vám tady něco k tomu napsat. 

V Česku vyšel v platnost zákon 246/92 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.

'Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny byť i z nedbalosti, člověkem.'

Stále je u nás spousta lidí, co raději když vidí, že se někdo někde k zvířeti chová špatně, tak sklopí zrak a dělají že nic nevidí a tohle je špatně, moc špatně. V případě, kdy je zvíře týráno, mnohdy trpí nesnesitelnými bolestmi, zkuste si představit, být se zlomenou nohou bez ošetření, to je jen příklad. Ale asi sami usoudíte, že tohle by nezvládl člověk a což tak teprve zvíře. A to není jen tohle.

Pak jsou lidé, kteří by rádi něco podnikli, ale jsou zoufalí, jelikož v tu chvíli nemají možnost a neví jak zasáhnout. Jenže takových lidí všímavých je strašně málo, více je těch co sklopí zrak a dělají, že se jich to netýká. A právě pro Vás všechny všímavé, se snažím tady udělat ucelený postup toho, jak postupovat. 

Když jste svědkem protizákonného chování člověka vůči zvířeti, v případě, že víte, že tamhle pan z Horní svého psa nevenčí pravidelně, když vidíte, že pes je ve špatné výživové kondici, vzhledově je zanedbaný, zjevně trpí nějakým onemocněním a třeba víte, že s tím člověkem se dá mluvit, zkuste to domluvou, doporučením, nabídněte mu pomoc, většinou je tohle případ starších lidí, kteří své zvíře sice milují, ale nemohou mu poskytnout veškerou péči, kterou v tomhle případě pes potřebuje a tj. kvalitní krmivo, pravidelné veterinární návštěvy atd. atd. U starších lidí je tohle většinou problém, jelikož sami neví mnohdy co se sebou, ale domluvou a pomocí všímavých lidí se dá v těchto případech docílit mnoho. Stačí, aby lidé nebyli lhostejní. Pánovi z Horní můžete nabídnout, že ho s pejskem doprovodíte na veterinární kliniku, kde se na pejska podívají, nabídnete mu třeba pomoc s venčením jeho pejska, vy všímaví lidé máte tu moc, pomoci jak pejskovi, tak tomuto člověku, ale jak píšu, jsou to starší lidé.

Příklad další, necháme pána z Horní, řekněme že je to starší pán, ale nejde s ním tohle řešit domluvou, je na Vás při pokusu o radu hrubý, nadává vám, tahá psa pryč od vás, přitom se chová hrubě i na psa, ale vy přesto vidíte, že pes je ve špatné výživové kondici, trpící zjevným onemocněním, pokud víte, kde pán bydlí, je na místě písemně informovat odbor životního prostředí v obci s rozšířenou působností, většinou je to okresní město a zároveň kopii odeslat na místě příslušnou veterinární správu. Nesnažte se kontaktovat přímo útulky, ti většinou reagují až na podnět stran obce, se kterou jsou vázaní smlouvou. Napište, že máte podezření na týrání zvířete, že tamhle pán z Horní bydlící tam a tam, má psa, pes je zanedbaný, zjevně nemocný, trpící podvýživou, tohle je v tomhle případě to jediné, jak můžete pomoci. Chápu, že budete mít strach, obavy, co vám tamhle pan z Horní provede, ale neprovede nic. Kompetentní orgány v tomto řízení, by na takový to podnět měly reagovat, zpravidla do nějaké doby a Vaší stížnost by měli prověřit.

Zůstaneme ještě u pána z Horní, pokud jste svědkem fyzického týrání, anebo kdy se jedná o život ohrožující stav, poté je na řadě vzít telefon a volat rovnou Policii ČR. Policie bohužel nemůže zhodnotit, zda se jedná nebo nejedná o týrání, ale ze svých kompetencí může překazit páchání trestného činu.

Teď upustím od pána z Horní a vezmu skupinku lidí, co nenávidí psi proto, že štěkají, se*ou kde můžou a vůbec, prostě je nenávidí už jen proto, že psi jsou psi a nejsou to jen psi, například i bezprizorní kočky. Takoví lidé se většinou uchylují k dosti zákeřným trestným činům a tím jsou pokládky jedových nástrah, případě nástrah s ostrými předměty. Při nálezu takových to nástrah je nutno volat Policii ČR a případně podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Nebudu Vám tady popisovat to, co se může zvířeti po pozření takovéto nástrahy stát a jakým utrpením prochází. Většina těchto zvířat umírá trýznivou smrtí v neskutečných bolestech. A zase, vy co máte psi tomuto můžete sami předejít, stačí, když svého psa opatříte na veřejně přístupných místech při venčení náhubkem. V případě kovových náhubků, můžete omezit snahu psa olíznout tuto návnadu tím, že mu oblepíte přední část náhubku třeba instalatérskou páskou. Já to takhle například mám :-), případně, venčení psa na vodítku.

V případě, že si nejste jistí, zda je pes jen starý, nebo vystavený týraní, zkuste jen tak navázat s majitelem kontakt, poptat se, být milý, někdy se opravdu může jednat o případ věku psa, avšak zase, psi vystavení dlouholetému týraní i v pěti letech mohou vypadat na deset let. Zjevně už Vám ale dojde dle chování majitele, jak se věci asi budou mít. 

Víte, jen tím, že si všímáte, máte velkou moc a hlavně, nemáte-li strach jednat. Strach nás velice svazuje, co si budeme povídat. Když nebudeme všímaví, tihle lidé budou dál mezi námi a budou se tohoto chování na němých tvářích dopouštět dál.

Tady jsem zmínila jen jeden případ, ale otřesnějších případů je velká spousta, ať už se jedná o množírny, lidi zakomplexované, vzteklé ... mnohdy člověk brečí nad tím, co je jiný člověk schopen zvířeti provést. Nejsmutnější je na tom to, že tyrani nejsou v mnoha vážných případech ani dopadeni a tím pádem nejsou ani potrestaní a projde jim většinou nemyslitelné ublížení na zdraví zvířete. 

V případech týraní se nejedná jen o psi a kočky, ale i o jiné druhy, například koně atd., zajisté máte ještě v živé paměti případ z Benešovska, kdy se jednalo o velké stádo koní, byla toho plná televize, noviny a o internetu nemluvě. 

Kdo se může dopouštět týraní, jaký je to vlastně člověk? Na to je docela těžká odpověď. Někdy to mohou být lidé, do kterých by jste to neřekli, ale v jejich myslích prostě je buďto nenávist ke všemu živému, případně nějaká mentální porucha, člověk s násilnickými sklony .... Tohle by bylo spíše na klasifikaci psychologa, který by mohl vysvětlit tuto otázku o mnohem lépe než já. Já jsem milovník zvířat, a nechápu mnohé lidi, čeho jsou schopní se dopustit. 

Všechny Vás prosím, buďte všímaví, koukejte se kolem sebe, jednejte když k tomu máte důvod. Nebuďte lhostejní .... 

Závěrem bych ráda poděkovala panu Petru Prokešovi, provozovateli záchranné a odchytové stanice :-), za upřesnění některých informací :-)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář